Województwo Małopolskie 2013

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce cykliczny raport „Województwo Małopolskie 2013”, który przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą naszego regionu.

Zamykamy obecną perspektywę finansową UE i przygotowujemy się do nowego okresu programowania. Wskaźniki ostatnich lat pokazują, w jaki sposób małopolskie inwestycje zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych przełożyły się na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców województwa.

Wystarczy wymienić wyższe dochody własne, zwiększony udział w dochodach z PIT i wydatkach majątkowych budżetów gmin. Sukcesywnie poprawia się też stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Szczególnie dobrą informacją jest fakt, że coraz więcej dzieci w Małopolsce korzysta z wychowania przedszkolnego.

Niekorzystne procesy demograficzne są najważniejszym wyzwaniem, z jakim będziemy musieli się zmierzyć w najbliższych latach. Te procesy są silnie powiązane z otoczeniem społeczno-gospodarczym i będą w coraz większym stopniu wpływać na edukację i rynek pracy. Natomiast pozytywną tendencją, jaką można zauważyć w ostatnim czasie, jest wzrost wartości wytworzonego w Małopolsce produktu krajowego brutto, w przeliczeniu na mieszkańca i jako udział w całości PKB kraju.

W raporcie została zachowana struktura publikacji z lat poprzednich. Rozdział dotyczący infrastruktury energetycznej został poszerzony przede wszystkim o część dotyczącą odnawialnych źródeł energii, szczególnie istotnych z perspektywy ochrony środowiska.

Aneks na końcu publikacji przedstawia mapy zmian w ciągu ostatnich 10 lat w zakresie wybranych wskaźników.

 

Zapraszamy do lektury.