Województwo Małopolskie 2012

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem o stanie województwa „Województwo Małopolskie 2012”. Zawiera on najświeższe dostępne dane dotyczące różnych wymiarów rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu, w większości wypadków opisując stan na koniec 2011 roku.

Jesteśmy już za półmetkiem okresu wydatkowania funduszy unijnych z obecnej perspektywy budżetowej, widzimy więc coraz więcej efektów ich wykorzystania. Jak przeczytają Państwo w kolejnych rozdziałach raportu, siła oddziaływania tych pieniędzy – uzupełnionych sporym strumieniem środków krajowych – jest coraz bardziej zauważalna. W ostatnich latach inwestycje stanowiły około 50% wydatków z budżetu województwa. Cieszymy się, że mamy tyle nowych dróg, mostów oraz obwodnic, a także boisk oraz instytucji kultury. Zrewitalizowaliśmy centra dziesiątków małopolskich miejscowości. Sporo zainwestowaliśmy w edukację na różnych szczeblach, a także w infrastrukturę ochrony zdrowia. W konsekwencji wyraźnie rośnie jakość życia w regionie, a cała Małopolska z roku na rok pięknieje.

Jest wiele powodów do satysfakcji, ale i kilka zjawisk niepokojących. Po bardzo dobrym wzroście regionalnego PKB w roku 2009, w roku 2010 małopolska gospodarka rozwijała się nieco wolniej niż średnia dla Polski. Mamy nadzieję, że rok 2011 był lepszy, ale już teraz koncentrujemy się na tematyce gospodarczej. Jeśli tempo poprawy jakości życia ma się utrzymać w dłuższej perspektywie czasowej, musimy zainwestować jeszcze więcej w konkurencyjność małopolskiej gospodarki. W najnowszej strategii rozwoju województwa postawiliśmy na gospodarkę opartą na wiedzy, a szczególnie na cztery najbardziej rozwojowe sektory: ICT, life-science, energetykę oraz chemię. To innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw tych branż będzie decydowała o sile i zamożności Małopolski przyszłości.

W tegorocznym raporcie utrzymaliśmy rozwiązania redakcyjne ułatwiające lekturę, ciepło przyjęte przez czytelników w ubiegłym roku. Uporządkowaliśmy również strukturę rozdziałów poświęconych gospodarce, co mam nadzieję podkreśli najwyższą wagę tych tematów w naszej codziennej pracy.

Zapraszamy do lektury.