Województwo Małopolskie 2010

Autor:red. Joanna Dobrzańska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Przekazujemy w Państwa ręce raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w latach 1999-2000 „Województwo Małopolskie 2010”. Jest to pierwsza publikacja, w tak obszerny sposób opisująca zjawiska zachodzące na terenie województwa w jego nowych, wprowadzonych reformą ustrojową, granicach.

Prezentowane opracowanie jest materiałem, w którym znajdą Państwo zarówno dane statystyczne, podane w formie tabel i wykresów, jak i obszerną część opisową. Autorzy starali się przedstawić omawiane zjawiska w sposób obiektywny, unikając jakichkolwiek sądów, wnioski i ocenę pozostawiając czytelnikom.

Zakres tematyczny raportu jest bardzo szeroki – obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego, problematyki społecznej, gospodarki, rynku pracy, środowiska gospodarczego i systemów infrastruktury technicznej.

Wierzymy, że niniejsza publikacja pozwoli ukazać Państwu specyfikę naszego województwa, dziedziny w których wyróżnia się ono na tle kraju, ale także i problemy z jakimi się boryka.

Jesteśmy przekonani, iż istnieje znaczne zapotrzebowanie na tego typu publikacje oraz że kontynuacja raportu w kolejnych latach umożliwi monitoring zjawisk zachodzących w naszym regionie. Ukaże także stopień realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego”.

 

Zapraszamy do lektury.