Województwo Małopolskie 2007

Autor:red. Departament Polityki Regionalnej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2007
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Mamy przyjemność przekazać Państwu ósmy raport o rozwoju społeczno-gospodarczym naszego regionu „Województwo Małopolskie 2007”, który wszechstronnie prezentuje zmiany, jakie zaszły w naszym województwie w latach 1999-2007.

Ideą przewodnią tego wydawnictwa jest ukazywanie trendów rozwojowych w naszym regionie, dlatego trzon tegorocznej publikacji stanowią informacje będące kontynuacją zestawień statystycznych prezentowanych w poprzednich wydaniach. Pozwoli to Państwu na porównywanie danych, dzięki czemu otrzymacie Państwo pełną wiedzę na temat obecnej sytuacji w Małopolsce w różnych dziedzinach życia. Ponadto dane dotyczące naszego regionu zostały także przedstawione w szerszym kontekście – na tle wybranych województw Polski.

Wzorem poprzednich edycji w bieżącej publikacji zawarty jest rozdział dotyczący funduszy europejskich, co jest istotne ze względu na zamykanie okresu programowania 2004-2006 i rozpoczęcie nowego, obejmującego lata 2007-2013. W raporcie znajdziecie więc Państwo, między innymi, dodatek ze zdjęciami wybranych inwestycji zrealizowanych w województwie małopolskim współfinansowanych z środków unijnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które współpracowały przy powstawaniu tego raportu. Wierzymy, że to swoiste kompendium wiedzy o Małopolsce zostanie przez Państwa przychylnie przyjęte, a informacje w nim zawarte będą przydatne zarówno przy opracowywaniu analiz społeczno- gospodarczych jak i przygotowywaniu projektów w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Zapraszamy do lektury.