Województwo Małopolskie 2006

Autor:red. Departament Polityki Regionalnej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2006
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Pragniemy przekazać Państwu kolejny, siódmy raport z cyklu „Województwo Małopolskie”, tym razem dotyczący roku 2006.

Raport jest dla nas dodatkową inspiracją dla kształtowania dobrej polityki regionalnej.

Publikacja opracowana została w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji własnych oraz dostarczonych przez urzędy i instytucje działające na terenie naszego województwa, którym składam niniejszym gorące podziękowanie za współpracę.

Dla zachowania porównywalności z poprzednimi wydaniami zachowany został układ i zakres tematyczny Raportu, niewielkie modyfikacje wyniknęły natomiast ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno województwa, jak i kraju. Mamy tutaj na myśli zawłaszcza efekty przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, w tym napływ dużego strumienia finansowego w ramach programów pomocowych, także nowej perspektywy finansowej 2007-2013, jak i zjawisko balansujące na krawędzi pozytywnego odbioru czyli odpływ wykwalifikowanej kadry do pracy za granicą.

Żywię głęboką nadzieję, iż zawarty w raporcie zakres informacji okaże się przydatny w dalszych szczegółowych analizach zjawisk gospodarczych zachodzących na terenie województwa, pomoże także przedsiębiorcom i potencjalnym beneficjentom przygotować dobre projekty do wsparcia ze środków europejskich.

Liczymy na przychylny odbiór niniejszego opracowania, zapraszamy jednocześnie Państwa do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących przyszłych wydań Raportu. Zapewniamy, że wszystkie przesłane propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane, a te najistotniejsze będą odzwierciedlone w Raporcie.

 

Zapraszamy do lektury.