- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Województwo Małopolskie 2005

Pragniemy zaprezentować Państwu kolejny, szósty raport – „Województwo Małopolskie 2005”, przygotowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zakres tematyczny raportu pozostaje niezmienny. Jednak pewnym modyfikacjom poddana została jego struktura. Głownie z powodu konieczności przystosowania do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej naszego województwa.

Wyrażamy przekonanie, że dzięki wprowadzonym zmianom analiza zjawisk występujących na obszarze Małopolski, na podstawie danych zawartych w raporcie, będzie jeszcze pełniejsza, a niniejszy raport okaże się pomocny przy opracowywaniu projektów wykorzystujących fundusze unijne w nowym okresie programowania.

W Aneksie zamieszczono zdjęcia inwestycji przeprowadzonych na terenie Małopolski w 2005 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy są wśród nich zdjęcia inwestycji zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Duże środki przeznaczone na służbę zdrowia, edukację, kulturę i turystykę zaczynają przynosić efekty. Na pierwszy plan wysuwają się inwestycje w infrastrukturę służącą wzmocnieniu konkurencyjności regionu.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport, podobnie jak poprzednie, spotka się z Państwa aprobatą.

Zapraszamy do lektury.