Województwo Małopolskie 2004

Autor:red. Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2005
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce przygotowywany corocznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego raport o sytuacji społeczno−gospodarczej województwa – „Województwo Małopolskie 2004”.

Rok 2004 był rokiem dobrym nie tylko dla samorządu województwa. Wpływy do naszego budżetu z tytułu podatku płaconego przez małopolskie firmy okazały się wyższe od oczekiwanych – to najlepsza oznaka rozwijającej się gospodarki. Dysponowaliśmy największym budżetem w krótkiej historii wojewódzkiego samorządu i dobrze go wykorzystaliśmy. Raz jeszcze udowodniliśmy, że naszym zadaniem są przede wszystkim nowe inwestycje.

Przełamaliśmy swoistą niemożność, która od lat towarzyszyła wielu inwestycjom – rozpoczęliśmy budowę krakowskiej Opery i Regionalnego Dworca Autobusowego. Inwestowaliśmy w drogi – efektem jest obejście Kęt, czy przebudowa wielu dróg wojewódzkich. Nie zapomnieliśmy o problemach ważnych, choć często niedocenianych − zabezpieczeniu przeciwpowodziowym – i podwyższyliśmy wiślane obwałowania. Poważne pieniądze przeznaczyliśmy na służbę zdrowia, edukację, kulturę i turystykę.

Struktura tegorocznego, piątego już wydania raportu, nie odbiega zasadniczo od publikowanych w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że utrzymanie struktury publikacji będzie pomocne w analizie zjawisk występujących na obszarze Małopolski i ukazaniu pewnych trendów w dłuższej perspektywie czasu. Równocześnie, z przyczyn technicznych, możliwe są do ukazania wielkości z wybranych lat. Brakujące dane mogą Państwo znaleźć we wcześniejszych wydaniach, w identycznym, bądź bardzo podobnym układzie.

Nowością w tym roku jest rozszerzenie rozdziału dotyczącego przedsiębiorstw o zagadnienia dotyczące eksportu i innowacji oraz wprowadzenie nowego rozdziału przedstawiającego analizę finansowania inwestycji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiona analiza przeprowadzona została w oparciu o wielkości zamieszczone w układzie tabelarycznym gminami i powiatami w Aneksie.

Pragniemy podziękować za wypełnione w zeszłym roku ankiety oceniające raport. Wynika z nich, iż publikacja zyskała Państwa przychylność i odpowiada oczekiwaniom czytelników. Chcielibyśmy, aby raport był jak najbardziej przejrzysty i czytelny dlatego wprowadziliśmy dodatkowo w tym roku pewne zmiany w szacie graficznej. Mamy nadzieję, że nowy układ graficzny spotka się również z Państwa aprobatą.

 

Zapraszamy do lektury.