Usługi przewodnickie i pilotażu w Małopolsce

Autor:Zespół Małopolskie Obserwatorium Gospodarki
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, piloci wycieczek, przewodnicy, turyści, turystyka przyjazdowa, usługi pilotażu, usługi przewodnictwa, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Usługi przewodnickie i pilotażu w Małopolsce” powstał w celu postawienia diagnozy stanu bieżącego i prognozy rozwoju branży przewodników i pilotów turystycznych w Małopolsce. W analizie zawarto również wskazówki, w jaki sposób można stymulować rozwój branży turystycznej w regionie. Autorzy raportu podjęli próbę określenia popytu i podaży na usługi pilotażu i przewodnictwa w Małopolsce. Tam, gdzie było to możliwe, wydzielono kategorie przewodników: górskich, terenowych i miejskich.

Przyjęty w raporcie okres analizy przypada na lata 2006–2010. Postawione prognozy obejmują lata 2011–2013.

Zapraszamy do lektury.

Usługi przewodnickie i pilotażu w Małopolsce – streszczenie