Unia Europejska. Dylematy XXI wieku

Autor:red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2011
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dylematy XXI wieku, Konferencja Krakowska, Małopolska, przyszłość Europy, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas IV Konferencji Krakowskiej „Unia Europejska. Dylematy XXI wieku”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2011 r.


Na książkę złożyły się liczne teksty naukowców, polityków i intelektualistów rozważających koncepcje, wyzwania i możliwe scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, w kontekście wielorakich zmian globalnych, uwarunkowań geopolitycznych, systemów wartości. Ta generalna perspektywa, zgodnie z tradycją krakowskich debat, została skonfrontowana z problemami rozwoju Polski, polskich miast i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i dylematów rozwojowych Małopolski.
Prezentowane w książce opinie i dyskusje znakomicie wpisują się w klimat i podejmowane aktualnie działania związane z poszukiwaniem sposobu ratowania spójności Unii Europejskiej, wspólnoty gospodarczej, a zwłaszcza europejskiej waluty. Pozwalają też z większym zrozumieniem rozważać rolę Polski w tym procesie. Pochłonięci lekturą interesujących, często kontrowersyjnych i prowokujących tekstów, po raz kolejny uświadamiamy sobie, jak ważne dla budowy spójnej Europy jest podejmowanie szerokiej debaty o sprawach europejskich, rozwijanie wieloaspektowego namysłu o Europie jako dobru wspólnym, nieskrępowane zastanawianie się nad wyzwaniami i zagrożeniami oraz możliwymi drogami przyszłego rozwoju. Taką możliwość stwarzają doroczne Konferencje Krakowskie, prowokujące też do myślenia o nas w kontekście Unii Europejskiej, o tym, co dla nas ważne oraz o miejscu i o przyszłości naszej małej ojczyzny – Małopolski.

fragment recenzji prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek


Więcej informacji na temat IV Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę