Uczniowie cudzoziemcy w małopolskich placówkach oświatowych

Autor:Magdalena Danek
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Celem badania była identyfikacja wyzwań związanych zarówno z aspektami techniczno-organizacyjnymi edukacji uczniów cudzoziemców (m.in. organizacja przyjęcia uczniów do szkół/oddziałów klasowych), współpracą międzyinstytucjonalną w tym zakresie, co i kwestiami sytuującymi się w obszarze dydaktyki oraz dobrostanu emocjonalnego młodych cudzoziemców.

W ankiecie wzięło udział 58% publicznych oraz niepublicznych małopolskich placówek oświatowych (1725 na 2965 placówek), w tym 47% przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, 67% szkół podstawowych (w tym oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych), 57% szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia, szkoła branżowa II stopnia, ogólnokształcąca szkoła artystyczna) oraz 64% zespołów szkół.

Zdecydowana większość reprezentantów szkół i przedszkoli wskazała w ankiecie, że kształcą się w nich obecnie (stan na marzec br.) uczniowie cudzoziemcy. Tę okoliczność potwierdziło w sumie 68% respondentów, w tym najwięcej ze szkół ponadpodstawowych (83%) oraz 65% ze szkół podstawowych i 63% z przedszkoli. W większości doświadczenie to wiąże się z przyjęciem migrantów przymusowych z Ukrainy. Jednocześnie po około 20% przedszkoli i szkół podstawowych oraz niemal 50% szkół ponadpodstawowych wskazało na obecność uczniów cudzoziemców spoza tej grupy.

Główne obszary tematyczne, których dotyczyło badanie to:

1. Określenie skali migracji

2. Rekrutacja do oddziałów klasowych

3. Wyzwania związane z edukacją uczniów cudzoziemców

4. Wyzwania związane z dobrostanem emocjonalnym uczniów cudzoziemców

5. Organizacja pracy szkoły i przedszkola

6. Współpraca instytucjonalna

7. Potrzeby w zakresie edukacji uczniów cudzoziemców