- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2014/2015

„Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2014/2015”

Celem było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych w Małopolsce. Badaniem zostali objęci uczniowie: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych, w tym szkół specjalnych. Badanie zostało zrealizowane za równo w szkołach publicznych jak i niepublicznych. Publikacja zawiera informację na temat planów edukacyjno-zawodowych uczniów co do dalszej nauki, podjęcia pracy, wyjazdów zagranicznych, a także udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego. Badanie stanowiło wstęp do cyklicznie odbywającego się badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.