Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2014/2015

Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doradztwo zawodowe, Małopolska, plany zawodowe, szkoły zawodowe, uczniowie szkół zawodowych,
Okładka raportu

Opis:

„Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2014/2015”

Celem było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych w Małopolsce. Badaniem zostali objęci uczniowie: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych, w tym szkół specjalnych. Badanie zostało zrealizowane za równo w szkołach publicznych jak i niepublicznych. Publikacja zawiera informację na temat planów edukacyjno-zawodowych uczniów co do dalszej nauki, podjęcia pracy, wyjazdów zagranicznych, a także udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego. Badanie stanowiło wstęp do cyklicznie odbywającego się badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.