Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2012/2013

Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, plany zawodowe, szkoły zawodowe, uczniowie szkół zawodowych, zajęcia pozalekcyjne,
Okładka raportu

Opis:

„Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2012/2013”

Krótkie opracowanie z badania, którego celem było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych w Małopolsce. Badaniem zostały objęte zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające oraz szkoły policealne, w tym szkoły specjalne. Opracowanie zawiera informację na temat planów edukacyjno-zawodowych uczniów oraz uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Badanie stanowiło wstęp do badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.