- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2013/2014

„Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2013/2014”

Krótkie opracowanie z badania, którego celem było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych w Małopolsce. Badaniem zostały objęte zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające oraz szkoły policealne, w tym szkoły specjalne. Opracowanie zawiera informację na temat planów edukacyjno-zawodowych uczniów, Badanie stanowiło wstęp do badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.