Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012

Autor:Katarzyna Antończak, Marcin Węgrzyn, Agata Chrześcijanek
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doradztwo zawodowe, egzamin maturalny, egzamin zawodowy, Małopolska, plany zawodowe, szkoły zawodowe, uczniowie szkół zawodowych,
Okładka raportu

Opis:

„Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012”

Raport z badania, którego celem było zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych w Małopolsce. Badaniem zostały objęte zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające oraz szkoły policealne, w tym szkoły specjalne. Zebrano informacje na temat planów edukacyjno-zawodowych uczniów, ich udziału w zajęciach pozalekcyjnych, korepetycjach i dodatkowych kursach zawodowych, korzystania z poradnictwa zawodowego, znajomości języków obcych i chęci przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Badanie stanowiło pierwszy etap drugiej edycji badania losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.