- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Głównym celem badania„Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim” była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej (medycznej i uzdrowiskowej) w województwie małopolskim w kontekście znaczenia dla regionalnej gospodarki.

Analizie poddano rynek turystyki medycznej w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem trendów na rynku podaży, popytu i specyfiki medycznego produktu turystycznego. Ponadto dokonano diagnozy turystyki uzdrowiskowej w Małopolsce z uwzględnieniem poziomu konkurencyjności uzdrowisk. W ramach badania oceniono pozycję konkurencyjną Małopolski w kontekście całości sektora turystyki zdrowotnej w wymiarze krajowym, przy uwzględnieniu miejsca Polski na mapie światowych trendów w tym zakresie. Na potrzeby badania określono strategiczne kierunki rozwoju wraz z propozycjami działań stymulujących podnoszenie konkurencyjności segmentu turystyki zdrowotnej w województwie.

Zapraszamy do lektury.