Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

Autor:GRUPA BIOSTAT Sp. z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionu, turystyka medyczna, turystyka uzdrowiskowa, turystyka zdrowotna, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem badania„Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim” była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej (medycznej i uzdrowiskowej) w województwie małopolskim w kontekście znaczenia dla regionalnej gospodarki.

Analizie poddano rynek turystyki medycznej w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem trendów na rynku podaży, popytu i specyfiki medycznego produktu turystycznego. Ponadto dokonano diagnozy turystyki uzdrowiskowej w Małopolsce z uwzględnieniem poziomu konkurencyjności uzdrowisk. W ramach badania oceniono pozycję konkurencyjną Małopolski w kontekście całości sektora turystyki zdrowotnej w wymiarze krajowym, przy uwzględnieniu miejsca Polski na mapie światowych trendów w tym zakresie. Na potrzeby badania określono strategiczne kierunki rozwoju wraz z propozycjami działań stymulujących podnoszenie konkurencyjności segmentu turystyki zdrowotnej w województwie.

Zapraszamy do lektury.