Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski

Autor:red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2012
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Konferencja Krakowska, Małopolska, przyszłość Europy, rozwój globalny, Transformacja sceny europejskiej i globalnej, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas V Konferencji Krakowskiej „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2012 r.


Świat wkroczył w okres wyłamywania się niektórych zintegrowanych struktur gospodarczych i porządku globalnego z dotychczasowych kształtów geopolitycznych i formuł instytucjonalnych. Finansowy kryzys gospodarek wysoko rozwiniętych z 2008 roku przyspieszył zachodzenie tych zmian. Zawsze jednak niepokojąca jest ich skala, konsekwencje i możliwości osiągania kolejnego okresu stabilizacji. Taką właśnie problematykę podjęto w dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej, a niniejsze opracowanie zawiera przyczynek do niej, jak i główne z niej wnioski. Opracowania cząstkowe mają zróżnicowany charakter, w zasadniczej części są to artykuły teoretyczno-empiryczne, częściowo zaś stanowią głosy w dyskusji z szerszym komentarzem.
Podkreślenia wymaga wartość wyboru tematyki, różnorodność opracowań podtrzymujących jednak główny nurt dyskusji, stawianie wielu pytań o charakterze zadaniowym, rozwijających potrzeby kontynuacji dyskusji i badań w wybranym obszarze, wnioskowanie oparte głównie na własnych doświadczeniach politycznych, biznesowych, naukowych, organizacyjnych, a także przydatność wniosków Autorów do trwałego przebudowywania i racjonalizacji działania państwa w osiąganiu przejrzystości instytucjonalnej dla rozwoju.

fragment recenzji prof. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej


Więcej informacji na temat V Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę