Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy w województwie małopolskim

Autor:red. Iwona Wrona, Marcin Koczanowski, Marcin Marosz
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, kandydaci na studia, kierunki studiów, kierunki zamawiane, niż demograficzny, studenci zagraniczni, studia podyplomowe, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy w województwie małopolskim” zawiera wyniki badania zmian w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim. Raport z jednej strony ukazuje, jak zmieni się popyt na usługi edukacyjne wśród młodzieży, z drugiej ma na celu zobrazowanie, jaki wpływ będą miały zmiany w zakresie zainteresowania młodzieży poszczególnymi grupami kierunków na lokalny rynek pracy za kilka lat, kiedy osoby rozpoczynające obecnie studia będą dołączać do grona osób pracujących. Badanie przeprowadził Urząd Statystyczny w Krakowie.