Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych

Autor:red. Kinga Gorczowska, Marcin Marosz, Małgorzata Piwowarczyk
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, kandydaci na studia, kierunki studiów, kierunki zamawiane, Małopolska, niż demograficzny, studenci zagraniczni, studia podyplomowe,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie „Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych” jest efektem drugiej edycji badania realizowanego w ramach współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Urzędu Statystycznego w Krakowie. Opiera się na wynikach analiz Głównego Urzędu Statystycznego (w zakresie prognoz demograficznych) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy (sytuacja absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentów uczelni rejestrujących się jako bezrobotni w małopolskich urzędach pracy). Informacje o liczbie kandydatów na studia, studiach podyplomowych oraz zmianach w ofercie szkół wyższych i współpracy uczelni z pracodawcami pochodzą z badania przeprowadzonego przez Urząd Statystyczny na potrzeby tego opracowania.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną „Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Ocena z uwzględnieniem czynników demograficznych i koniunkturalnych”.