Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce. Broszura informacyjna

Autor:Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci, kandydaci na studia, kierunki studiów, kierunki zamawiane, Małopolska, niż demograficzny, studenci zagraniczni, studia podyplomowe,
Okładka raportu

Opis:

Broszura „Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce” jest efektem trzeciej edycji badania stanu obecnego i oczekiwanych zmian popytu na usługi edukacyjne świadczone przez szkolnictwo wyższe w regionie. Opiera się na wynikach analiz Głównego Urzędu Statystycznego (w zakresie prognoz demograficznych) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy (sytuacja absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, a także absolwentów uczelni rejestrujących się jako bezrobotni w małopolskich urzędach pracy). Publikacja zawiera dane ze sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego (sprawozdanie S-10 o studiach wyższych) oraz ankiet i sprawozdań o liczbie studentów i liczbie kandydatów na studia, przekazywanych przez uczelnie z Małopolski w ramach badania Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.