- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Szacunki PKB w 2009 roku dla województwa małopolskiego z elementami prognozy na 2010 r.

Opracowanie „Szacunki PKB w 2009 roku dla województwa małopolskiego z elementami prognozy na 2010 r.” należące do systemu okresowych ocen i prognoz pn. Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski, dzięki któremu można zapoznać się z cyklem koniunkturalnym małopolskiej gospodarki. Barometr społeczno-gospodarczy obejmuje m.in. szacowanie PKB i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, badanie koniunktury gospodarczej, atrakcyjność inwestycyjną województwa, innowacyjność przedsiębiorstw czy nastroje społeczne. W obecnej publikacji zaprezentowano PKB dla Małopolski, porównując go do PKB wybranych województw.

Zapraszamy do lektury.

Szacunki PKB w 2009 roku dla województwa małopolskiego z elementami prognozy na 2010 r. – streszczenie [1]