- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Świat współpracy – świat konfrontacji

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas VIII Konferencji Krakowskiej „Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2015 r.


Konferencje Krakowskie stanowią niezwykle ważne miejsce na ekonomicznej, politologicznej i społecznej mapie Polski. Mają one ugruntowaną renomę jako forum strategicznych dyskusji dotyczących najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj. Spełniają zadania, a wręcz uzupełniają wciąż rzadkie w Polsce instytucje zajmujące się wielowymiarową analizą rzeczywistości w kontekście wyboru kierunków i instrumentów rozwoju, czyli tzw. think tanki. Także VIII Konferencja była tyglem wymiany poglądów między specjalistami i praktykami z różnych dziedzin: ekonomii, planowania przestrzennego, politologii i zarządzania. Organizatorom udało się zgromadzić prominentnych polityków, renomowanych komentatorów polskiej sceny politycznej, kluczowych ekonomistów i samorządowców. Ich przemyślenia, sugestie i analizy zaprezentowane są w niniejszej publikacji. Stanowi więc ona niezwykle atrakcyjną pożywkę intelektualną.
Prezentowane w tej książce artykuły dotyczą problemów ważnych, a wręcz fundamentalnych dla przyszłości Polski. Ponadto niosą one w sobie ładunek innowacyjności i inspiracji. Ich lektura zachęca do rozważenia podnoszonych w nich kwestii przy wykorzystaniu aparatury pojęciowej i warsztatu naukowego innych dyscyplin, w tym właśnie regionalistyki i ekonomii. Zmuszają wręcz one do przekraczania granic dyscyplin naukowych i horyzontów myślowych.

fragment recenzji dr hab. Jacka Zauchy, prof. UG


Więcej informacji na temat VIII Konferencji Krakowskiej – zapraszamy na stronę [1]