Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

Autor:Aneta Widak, Grzegorz First, Jarosław Kostrzewa i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, seniorzy, społeczeństwo, srebrna gospodarka, województwo małopolskie, zmiany demograficzne,
Okładka raportu

Opis:

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa nie dotyczą tylko obszaru, w którym najczęściej zamyka się problem zmian demograficznych, jak na przykład zdrowie, opieka społeczna czy ubezpieczenia społeczne. To także zastosowanie technologii informatycznych, cyfryzacja, uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oraz finansowych, oferta kulturalna, turystyczna, edukacja, a także planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo. Starzenie się społeczeństwa staje się impulsem dla władz publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni, do podejmowania działań mających nie tylko zapewnić lepszą jakość życia seniorom, aktywne starzenie ale także wykorzystać potencjał tej grupy społecznej do rozwoju lokalnych gospodarek. Te wszystkie zagadnienia zostały poruszone w publikacji „Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych”.
 
Zapraszamy do lektury.