Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Autor:Jan Jerschina, Szymon Beźnic, Dominika Lalik-Budzewska i innii inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:inwestycje zagraniczne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:inwestor, Małopolska, negocjacje, obsługa inwestora, obsługa przedsiębiorcy, oferta inwestycyjna, standardy obsługi, strategia inwestycyjna, strategia proinwestycyjna, województwo małopolskie, wsparcie inwestora,
Okładka raportu

Opis:

Poradnik „Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce” został opracowany dla przedstawicieli władz lokalnych. Stanowi on zbiór dobrych praktyk, pokazujących profesjonalną ścieżkę współpracy z potencjalnymi inwestorami w gminach. Zawarte w nim informacje pozwalają na uporządkowanie wiedzy w zakresie obsługi inwestora oraz opracowanie procedur w kontaktach z przedsiębiorcami planującymi rozpoczęcie inwestycji na konkretnym terenie.

W Poradniku przedstawiono następujące po sobie etapy obsługi inwestora. Ponadto,  opisano etapy rozpoczęcia przygotowania i wdrożenia strategii proinwestycyjnej, omówienia działalności instytucji wspierających władze samorządowe w kontaktach z inwestorem, zaprezentowano metody opracowania oferty inwestycyjnej jak i standardy obsługi informacyjnej inwestorów. Publikacja powstała w oparciu o wyniki badania Poziom obsługi inwestora i przedsiębiorcy w Małopolsce, wywiady z ekspertami, fachową literaturę oraz praktyczne przykłady.

Zapraszamy do lektury.