Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2010–2016

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność wynalazcza, Małopolska, patenty, województwo małopolskie, wynalazki,
Okładka raportu

Opis:

 

Przedmiotem analizy jest działalność innowacyjna oraz badawczo-rozwojowa małopolskich podmiotów gospodarczych i instytucji, mająca kluczowe znaczenie z punktu widzenia uzyskania przewagi konkurencyjnej danego podmiotu. Niniejsza analiza została opracowana na podstawie danych zastanych pozyskanych z Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Analiza obejmuje okres 2010–2016, w którym zostało zgłoszonych łącznie 2 988 wynalazków oraz 769 wzorów użytkowych w województwie małopolskim. Zarówno w zakresie liczby zgłoszonych wynalazków Małopolska lokuje się na wysokiej 3. pozycji zaraz po województwie mazowieckim i śląskim, jak i pod względem zgłoszonych wzorów użytkowych, po województwie śląskim oraz mazowieckim.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu!