Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej

Autor:dr inż. Wojciech Sroka, dr inż. Tomasz Wojewodzic
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:ekspertyza
Rok publikacji:2015
Temat:rolnictwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, obszary wiejskie, rolnictwo, wieś, wspólna polityka rolna,
Okładka raportu

Opis:

Stan rolnictwa oraz obszarów wiejskich w województwie małopolskim, ich procesy rozwojowe, także procesy transformacyjne kształtowane były i są przez różnorodne i złożone historyczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania. W okresie 2004 – 2014 do rolników, przedsiębiorców i samorządów w województwie małopolskim trafiło około 5 miliardów złotych na realizację projektów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zdecydowana większość tej kwoty wypłacona została bezpośrednio rolnikom jako dopłaty obszarowe. Co dały rolnictwu małopolskiemu te fundusze? Czy i jak zmieniły obraz małopolskiej wsi? Jak może kształtować się przyszłość rolnictwa? Z tymi problemami zmierzyli się autorzy opracowania „Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej”. Udzielone przez nich odpowiedzi nie są jednoznaczne – przy tak silnym zróżnicowaniu warunków prowadzenia działalności rolnej, jakie występują w Małopolsce, wszelkie próby oceny napotykają na poważne problemy.