- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018

Raport prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.

Zapraszamy do lektury.