Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność wynalazcza, innowacje, Małopolska, patent, prawo ochronne, wynalazek, wzór użytkowy,
Okładka raportu

Opis:

Raport prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

  • liczba zgłaszanych wynalazków i wzorów i użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • liczba przyznanych patentów i praw ochronnych na wynalazki i wzory użytkowe,
  • rodzaje podmiotów zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe oraz ich liderzy w skali kraju i województwa,
  • klasyfikacja technologiczna autorstwa Ulricha Schmocha i podział na 35 rodzajów dziedzin technologii.

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.

Zapraszamy do lektury.