Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne

Autor:Anna Łobodzińska, Katarzyna Antończak-Świder, Agnieszka Nowak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, migracje wewnętrzne, ruch migracyjny,
Okładka raportu

Opis:

Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne to kolejna analiza powstała w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Celem badania była diagnoza zjawiska migracji zarobkowych w Małopolsce, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Raport poświęcony jest migracjom wewnętrznym Polaków, zmieniających miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy w innym województwie. Taka zmiana rodzi konsekwencji w skali mikro (wpływa na życie migranta i jego rodziny) oraz makro (oddziałuje na sytuację w regionach: z tego, którego wyjeżdża migrant i tego, do którego przyjeżdża). W opracowaniu podjęto się analizy obu perspektyw.

W raporcie przedstawiono skalę napływu i odpływu ludności do/z Małopolski oraz główne kierunki migracji wewnętrznych. Opisano sytuacje kilkudziesięciu migrantów przed podjęciem decyzji o przeprowadzce, motywach, które wpłynęły na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, warunkach pracy po osiedleniu w nowym miejscu, zadowolenia z aktualnej sytuacji oraz planach dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym dalszych przemieszczeń. Dodatkowo raport uwzględnia informacje na temat wybranych inicjatyw wspierających mobilność przestrzenną.

W badaniu dokonano analizy danych zastanych (dane z GUS, powiatowych urzędów pracy, z badania Barometr zawodów), kwerendy literatury przedmiotu (opracowania ogólnopolskie dotyczące migracji poakcesyjnych, różnych aspektów migracji zarobkowych oraz regionalne). W badaniu zastosowano również technikę jakościowego wywiadu pogłębionego, realizowanego bezpośrednio (IDI) lub telefonicznie czy za pomocą komunikatorów internetowych (ITI). Badaniem objęto 20 migrantów odpływowych i 21 napływowych.