Rozwój zawodowy pracowników

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, rozwój zawodowy,
Okładka raportu

Opis:

Celem badania było zdiagnozowanie działań podejmowanych w zakresie rozwoju zawodowego pracowników oraz kadry zarządzającej. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zarówno przez dyrektorów, prezesów czy członów rad nadzorczych, jak i podległych pracowników stanowi nie tyle koszt, co realną inwestycję zwiększającą konkurencyjność firmy i podstawową bazę rozwojową.

Na bazie pozyskanych w trakcie ankietyzacji informacji została przedstawiona skala działań podejmowanych na rzecz poszerzenia szeroko rozumianych kompetencji pracowniczych, zdefiniowano niektóre problemy, dając podstawy pod mechanizmy wsparcia w przypadku potrzeby ich rozwiązania.