Rozwój Regionalny w Małopolsce Nr 1/13/2008

Autor:Alicja Bodek, Grzegorz First, Andrzej Pajor i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2008
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, polityka regionalna, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejny numer publikacji „Rozwój Regionalny w Małopolsce”.  

Małopolska często postrzegana jest jako region o znacznym potencjale zasobów ludzkich – region ludzi młodych, wykształconych oraz otwartych i przedsiębiorczych. Bliskość ośrodków naukowych i badawczych, atrakcyjne położenie oraz bogata kultura i atrakcje turystyczne niewątpliwie przyciągają tych wszystkich, którzy pragną właśnie tutaj uczyć się, mieszkać i pracować. W najbliższych latach Małopolska ma do wykorzystania kolejny ważny instrument rozwoju szeroko pojętych zasobów ludzkich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Z tego też względu po raz pierwszy na łamach publikacji prezentowane są założenia tego Programu, którego jeden z komponentów, wdrażany jest przez samorząd regionalny.

Rozwój aktywności obywatelskiej to także działalność organizacji pozarządowych. Również i tutaj Małopolska ma szereg doświadczeń, którymi warto się podzielić. Temu zagadnieniu poświęcone jest opracowanie o roli trzeciego sektora w kreowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju, przygotowane we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w naszym regionie. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przejawia się również w większym uczestnictwie mieszkańców w instrumentach e-administracji np. uruchomieniu portalu Wrota Małopolski, który już teraz stanowi platformę wymiany informacji o wszystkich najważniejszych działaniach podejmowanych przez samorząd regionu.

 

Zapraszamy do lektury.