Rozwój Regionalny w Małopolsce Nr 1/12/2007

Autor:Grzegorz First, Monika Kisiel, Andrzej Pajor i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2007
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, polityka regionalna, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy w tym roku numer raportu „Rozwój Regionalny w Małopolsce”. Mamy nadzieję, że publikacja będzie pomocnym narzędziem do oceny aktualnej kondycji naszego województwa i perspektyw jego rozwoju. Jesteśmy też przekonani, że uważna analiza uwarunkowań rozwoju regionalnego pozwoli nam na pełniejsze wykorzystanie szans przed jakimi staje Małopolska u progu 2007 roku.

Rok 2007 otwiera nową siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Przed samorządem województwa stanęło więc zadanie aktualizacji dotychczasowych kierunków wsparcia regionalnej gospodarki. W latach 2007-2013 Małopolska skorzystać może z prawie 1,3 mld euro z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z 553 mln euro w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejne środki są do wykorzystania w ramach krajowych programów operacyjnych oraz w ramach programów celu Europejska Współpraca Terytorialna, stanowiącego kontynuację IW INTERREG III. Ciąży na nas olbrzymia odpowiedzialność za dobre i skuteczne wydatkowanie tych pieniędzy. Wszak – jak pokazały ostatnie lata – sprawność we wdrażaniu funduszy europejskich ma fundamentalny wpływ na rozwój regionu w każdej jego dziedzinie, jak choćby infrastruktura transportowa, komunikacja, ochrona środowiska, innowacyjna gospodarka, społeczeństwo informacyjne, czy ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego. Wykonanie tego trudnego zadania z pewnością ułatwi nam bogate doświadczenie wyniesione z ubiegłych lat.

Przedstawiony Państwu kolejny numer raportu to próba spojrzenia na oddziaływanie funduszy unijnych oraz wdrażanej polityki regionalnej na przestrzeń województwa, jego innowacyjność czy konkurencyjność. Z drugiej natomiast strony publikacja ta koncentruje się na uwarunkowaniach rozwoju regionu prezentowanych przez pryzmat najważniejszych dokumentów: Strategii Rozwoju Kraju, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dokumentów krajowych programów operacyjnych czy wspomnianej Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Zapraszamy do lektury.