Rozwój Regionalny w Małopolsce Nr 1-2/10-11/2006

Autor:Grzegorz First, Łukasz Foltyn, Hubert Guz i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2006
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, Małopolska, partenstwo publiczno-prywatne, polityka regionalna, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny numer kwartalnika „Rozwój Regionalny w Małopolsce”.

Znaczenie prac nad Nawą Perspektywą Finansowa UE na lata 2007-2013 i dokumentami z nią związanymi oraz potencjalna rola partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji kluczowych dla regionu projektów zachęciła nas do poświęcenia tego numeru dwóm tematom wiodącym – polityce spójności w świetle przygotowań do nowego okresu programowania oraz problemom związanym z uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi partnerstwa publiczno-prywatnego.

W części poświęconej polityce spójności zaprezentowano autorskie opracowania dotyczące ram programowych nowej perspektyw finansowej UE w kontekście kraju oraz regionu. Szczególnie cenne jest spojrzenie na nowy okres programowania z perspektywy polskiej, w tym w kontekście zapisów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Małopolskie Regionalny Program Operacyjny, stanowiący instrument do wdrażania polityki rozwoju w regionie wart jest uwagi jako dokument wytyczający kierunki rozwoju na poziomie województwa. Część prezentująca problematykę związaną z partnerstwem publiczno-prywatnym zawiera szereg spostrzeżeń, wynikłych w toku legislacji oraz pierwszego roku funkcjonowania ustawy o PPP. Część tę kończy zapis dyskusji panelowej stanowiącej wymianę myśli i sugestii związanych z wdrażaniem projektów w ramach PPP.

Mamy nadzieję, że najnowsze wydanie kwartalnika  „Rozwój Regionalny w Małopolsce” spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i zainteresowaniem. Mamy też nadzieję, że rozszerzy wiedzę na temat mechanizmów i uwarunkować rozwoju regionalnego i da asumpt do cennej refleksji, co w rezultacie będzie korzystne dla przyszłości Małopolski.

 

Zapraszamy do lektury.