Rozwój gmin w Małopolsce – wyniki badania ankietowego

Autor:Maciej Filiks
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:atrakcyjność inwestycyjna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, rozwój regionalny,
Okładka raportu

Opis:

Niniejsza analiza powstała na podstawie wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród małopolskich gmin w lipcu i sierpniu 2021 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu rozesłano do wszystkich 182 gmin Małopolski. Otrzymano odpowiedzi od 169 gmin. Badanie obejmowało pytania dotyczące m.in.: strategii rozwoju, e-administracji oraz Stref Aktywności Gospodarczych (obszarów inwestycyjnych) w Małopolsce.