- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach

Głównym celem analizy Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach było zdiagnozowanie działań urzędów administracji publicznej województwa w obszarze cyfryzacji, w tym usług publicznych, czyli e-usług, i wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi e-administracji. Zebrane informacje obrazują stan informatyzacji oraz plany małopolskich urzędów w zakresie wdrażania e-usług oraz informatyzacji samych urzędów.

E-administracja i usługi publiczne świadczone w formie e-usług są skutecznymi narzędziami wspierającym gospodarne wydatkowanie środków publicznych, gdyż, po pierwsze: zmniejszają skalę wydatków, a po drugie: wpływają na podwyższenie wydajności pracy administracji publicznej. Dodatkowymi zaletami wdrażania rozwiązań z obszaru ICT są zmiany reorganizacyjne – strukturalne i procesowe; współdzielenie zasobów oraz wspieranie zarządzania danymi poprzez choćby wdrażanie rozwiązań bazodanowych.

Zapraszamy do lektury.