Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach

Autor:Andrzej Binda, Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:społeczeństwo informacyjne
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:e-administracja, e-usługi, ICT, informatyzacja, Małopolska, obywatele, rozwój regionalny, środki unijne, województwo małopolskie, wyluczenie cyfrowe,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem analizy Rozwój e-usług i e-administracji w małopolskich urzędach było zdiagnozowanie działań urzędów administracji publicznej województwa w obszarze cyfryzacji, w tym usług publicznych, czyli e-usług, i wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi e-administracji. Zebrane informacje obrazują stan informatyzacji oraz plany małopolskich urzędów w zakresie wdrażania e-usług oraz informatyzacji samych urzędów.

E-administracja i usługi publiczne świadczone w formie e-usług są skutecznymi narzędziami wspierającym gospodarne wydatkowanie środków publicznych, gdyż, po pierwsze: zmniejszają skalę wydatków, a po drugie: wpływają na podwyższenie wydajności pracy administracji publicznej. Dodatkowymi zaletami wdrażania rozwiązań z obszaru ICT są zmiany reorganizacyjne – strukturalne i procesowe; współdzielenie zasobów oraz wspieranie zarządzania danymi poprzez choćby wdrażanie rozwiązań bazodanowych.

Zapraszamy do lektury.