Rola turystyki w gospodarce województwa małopolskiego

Autor:Andrzej Binda, Anna Łobodzińska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:branża turystyczna, gospodarka, Krakowska Izba Turystyki, Małopolska, przedsiębiorcy, turystyka,
Okładka raportu

Opis:

Badanie ankietowe zrealizowano w dniach 28 stycznia–10 lutego 2020 roku, a więc przed rozpoczęciem pandemii wirusa SARS-CoV-2, która szczególnie dotknęła branżę turystyczną. Badanie składa się z dwóch części. Celem badania było określenie jaka jest rola turystyki w rozwoju gospodarczym województwa małopolskiego.

Pierwsza część bazuje na przeglądzie dostępnych źródeł wiarygodnych danych związanych z ruchem turystycznym. Zebrano w tym przypadku zestawy danych ilościowych, pochodzących ze statystyki publicznej oraz administracyjnych źródeł danych. Dane te pozwalają na bieżący monitoring udziału rodzajów działalności związanych z turystyką w gospodarce województwa. W ich skład wchodzą:

 • dane o liczbie turystów i udzielonych noclegach od 2010 roku;
 • wartość dodana brutto ogółem i w wybranych sekcjach PKD;
 • liczba wydanych informacji podatkowych PIT-11 pracującym w podklasach związanych z turystyką; według pracujących wg sekcji PKD i powiatów województwa małopolskiego;
 • przedsiębiorstwa turystyczne zarejestrowane w REGON.

Druga część to badanie ankietowe skierowane do podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki i działalności pokrewnych. Zakres podmiotowy objął jednostki zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki oraz informacje na temat:

 • zmian w rentowności przedsiębiorstwa;
 • oferowanych produktów i usług;
 • istotnych dla firmy rynków turystycznych i grup klientów;
 • zauważanych problemów i barier rozwojowych;
 • innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy;
 • spodziewanych zmian w koniunkturze branży turystycznej;
 • wizji rozwojowych turystyki w regionie;
 • planów rozwojowych przedsiębiorstwa;
 • prowadzonej działalności promocyjnej;
 • oczekiwań w zakresie wsparcia wybranych działań.

Zapraszamy do lektury raportu.