Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – województwo małopolskie

Autor:Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dostępność komunikacyjna, relacje przestrzenne, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport powstał w wyniku prowadzonego badania „Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”, którego głównym celem było przeprowadzenie analizy relacji i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w sieci miast oraz określenie ich zasięgów oddziaływania.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach współpracy 6 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i małopolskiego. Raporty końcowe zamieszczone są na stronie urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, będącego liderem projektu: https://psme.pomorskie.eu/projekty.

Pogłębione analizy oraz wynikające z nich wnioski i rekomendacje zawarte w raportach z zakończonego projektu 6 województw mogą stanowić źródło inspiracji dla władz publicznych wszystkich szczebli. Równocześnie badanie to jest niezwykle bogatym źródłem informacji o miastach, ich obszarach funkcjonalnych, wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniu przestrzennym.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami.