- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – komponent 3. dla Małopolski

Raport powstał w wyniku prowadzonego badania „Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem”, którego głównym celem było przeprowadzenie analizy relacji i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w sieci miast oraz określenie ich zasięgów oddziaływania.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach współpracy 6 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i małopolskiego. Raporty końcowe zamieszczone są na stronie urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, będącego liderem projektu: https://psme.pomorskie.eu/projekty [1].

Pogłębione analizy oraz wynikające z nich wnioski i rekomendacje zawarte w raportach z zakończonego projektu 6 województw mogą stanowić źródło inspiracji dla władz publicznych wszystkich szczebli. Równocześnie badanie to jest niezwykle bogatym źródłem informacji o miastach, ich obszarach funkcjonalnych, wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniu przestrzennym.

W ramach wspomnianego komponentu 3 pt. „Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna – województwo małopolskie” [2], zastosowano szereg zagadnień i pytań badawczych, a wśród nich między innymi:

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami.