Reklamy w przestrzeni publicznej oraz ekonomia społeczna w opinii mieszkańców Małopolski

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ekonomia społeczna, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozowju Regionalnego, przestrzeń publiczna,
Okładka raportu

Opis:

W niniejszej edycji badania opinii mieszkańców Małopolski skupiono uwagę na dwóch obszarach tematycznych:

  1. postrzeganiu reklam w przestrzeni publicznej oraz
  2. znajomości usług ekonomii społecznej.

Wyniki przeprowadzonych analiz posłużą ocenie prowadzonych polityk publicznych oraz będą przydatne w identyfikacji punktowych obszarów interwencji polityki regionalnej.

Aż 58% z badanych Małopolan wskazało, że reklamy umieszczane w przestrzeni publicznej wpływają negatywnie na odbiór krajobrazu i jego walory estetyczne. Małopolanie zapytani o to, co nie podoba im się w reklamach, najczęściej wskazywali na niedopasowanie do architektury budynku, otoczenia oraz rozpraszanie uwagi (dotyczy reklam usytuowanych wzdłuż dróg, skrzyżowań). Ankietowani zwrócili również uwagę na zbyt dużą ilość reklam w przestrzeni publicznej.

Niemal 60% badanych Małopolan spotkało się z pojęciem „ekonomia społeczna”. Najrzadziej z tym terminem zetknęli się najmłodsi respondenci (18–24 lata).
Małopolanie deklarujący styczność z pojęciem „ekonomia społeczna” najczęściej kojarzą ją z przedsiębiorczością oraz z rozwojem lokalnym. Ponad połowa Małopolan mających styczność z terminem „ekonomia społeczna” nigdy nie spotkała się z ofertą przedsiębiorstw społecznych.

Po pełne wyniki badania zapraszamy do lektury raportu!