Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2010

Autor:Ewa Arvay–Podhalańska, Joanna Bobowska, Alicja Boryczko i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2010
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie, zagospodarowanie przestrzenne,
Okładka raportu

Opis:

Małopolska to miejsce życia dla ponad 3 mln mieszkańców, ziemia bogata w zasoby kulturowe i naturalne, ale także region, gdzie toczą się dynamiczne procesy rozwojowe. Obowiązkiem wszystkich związanych z tym miejscem – instytucji publicznych oraz mieszkańców – jest mądre gospodarowanie posiadanymi zasobami i kształtowanie procesu rozwoju, tak aby w sposób harmonijny, zrównoważony prowadził do rozkwitu każdej ze sfer budujących świat wokół nas: ludzkiej, gospodarczej i przyrodniczej.

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego ukazuje aktualny obraz jego przestrzeni oraz zmiany, jakie zaszły na terenie regionu w ciągu ostatnich czterech lat. Stanowi także próbę zdiagnozowania procesów i tendencji obecnych na tym obszarze.

 Okres 2006-2009 zapisał się w historii województwa małopolskiego jako czas dynamicznego rozwoju. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej zrealizowano wiele istotnych inwestycji, trwają prace nad wdrożeniem kolejnych projektów, wzrasta popularność regionu wśród przyjezdnych z Polski i zagranicy. Małopolska ma ogromny potencjał i jego wykorzystanie powinno prowadzić do dalszej poprawy jakości życia i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Aby tak się stało, konieczne jest jednak przezwyciężenie niepożądanych tendencji w sferze środowiska naturalnego i ładu przestrzennego, jak również innych zagrożeń, m.in. związanych ze strukturą demograficzną i obszarami wysokiego bezrobocia. Dlatego tak ważna jest świadomość zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych zmian zachodzących w województwie oraz poznanie kierunków i charakteru przekształceń jego przestrzeni. Wierzymy, że niniejsze wydawnictwo znakomicie służyć będzie pogłębieniu naszej wiedzy o regionie.

Przekazujemy w Państwa ręce „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego” z nadzieją, że przyczyni się on do wzrostu zainteresowania przestrzennym aspektem rozwoju regionalnego i stanie się inspiracją do troski o naszą wspólną przestrzeń.

 

Zapraszamy do lektury.