Rady seniorów w gminach Małopolski w 2023 roku

Autor:Kinga Krasoń-Pilch
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

Raport na temat funkcjonowania rad seniorów w małopolskich gminach został oparty na analizie danych zastanych oraz wynikach ankiet przeprowadzonych wśród gmin oraz przedstawicieli rad seniorów działających w Małopolsce.

 

Wyniki analizy będą przydatne przy projektowaniu dalszych działań Województwa w kontekście „srebrnej gospodarki”, ale przede wszystkim dostarczają już teraz wiele informacji o aktywności seniorów w gminach Małopolski, problemach czy barierach, jakie napotykają rady, a wreszcie – o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w najbliższych latach.