Rady seniorów w gminach Małopolski w 2023 roku – broszura

Autor:Kinga Krasoń-Pilch
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą, która jest skrótem raportu „Rady seniorów w gminach Małopolski w 2023 roku”.

Raport przedstawia temat funkcjonowania rad seniorów w małopolskich gminach. Podstawą do powstania raportu była analiza danych zastanych oraz wynik ankiet przeprowadzonych wśród gmin oraz przedstawicieli rad seniorów działających w Małopolsce.

Wyniki analizy będą przydatne przy projektowaniu dalszych działań władz województwa małopolskiego w kontekście „srebrnej gospodarki”. Dostarczają już teraz wiele informacji o aktywności seniorów w gminach Małopolski oraz o problemach i barierach, jakie napotykają rady. Pokazują też wyzwania, jakie stoją przed nimi w najbliższych latach.