Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy

Autor:red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:artykuł
Rok publikacji:2014
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Konferencja Krakowska, Małopolska, przyszłość Europy, przyszłość wolności, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

Na publikację składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas VII Konferencji Krakowskiej „Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy”, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2014 r.


Uważna lektura wywoła w każdym czytelniku nieco inne – najczęściej jednak odkrywcze – skojarzenia. Tworzone poprzez własne filtry i własne talenty prowokują do indywidualnej syntezy. Być może układ opracowania książkowego ma tu swe znaczenie, sterując percepcją czytelnika. Ale chyba tylko w pierwszym zbliżeniu. Bo już po kilku dniach lub kilku nieprzespanych nocach z tą książką utworzy się w świadomości czytelnika nowe spojrzenie na polską rzeczywistość. Te teksty fascynują, bo jak mawia prof. Antoni Kukliński: „Choć przewidzieć się nie da, to przewidywać trzeba”. Tylko, że po tej lekturze przewidywanie będzie mądrzejsze, bo oparte na poszerzonej zdolności do percepcji nowych informacji. I to jest właśnie największa zasługa Konferencji Krakowskich i największy walor tej książki.
(…) Do pracy nad publikacją zostali zaproszeni intelektualiści, którzy nie tylko reprezentują różne dziedziny wiedzy i praktyki ale również różną wrażliwość polityczną. Jednak istotny jest tu argument, że podjęte przez nich tematy służą zawsze aplikacji, potrzebnej między innymi dla wymiaru terytorialnego, a ściślej – strategii rozwoju regionalnego. To ostatecznie przekonuje o słuszności przyjętych założeń Konferencji. Na szczęście nie ma również obawy, by wspomniana różnorodność wypłynęła na obniżenie poziomu debaty intelektualnej. Stwarza natomiast czytelnikowi okazję do przewartościowania własnych poglądów.

fragment recenzji dra hab. Krzysztofa Skalskiego, prof. UJ


Więcej informacji na temat VII Konferencji Krakowskiej zapraszamy na stronę