- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności

Raport Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności” skupia się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Stan przestrzeni ma duży wpływ na jakość naszego życia. Chcemy mieszkać i pracować w estetycznym oraz przyjaznym dla nas i naszych rodzin otoczeniu, mieć łatwy dostęp do usług i dóbr kultury, szybko oraz wygodnie podróżować. Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed polityką przestrzenną różnorodne wyzwania. Z jednej strony otwierają się nowe szanse rozwoju na niezagospodarowanych dotąd obszarach, z drugiej strony pojawiają się nowe problemy, takie jak rozlewanie się miast, wyludnianie centrów, zabudowywanie terenów cennych przyrodniczo czy przenoszenie się ludzi z terenów wiejskich do miast. Umiejętnie prowadzona polityka przestrzenna umożliwia rozwój gospodarki, pomaga zmniejszać dysproporcje w rozwoju pomiędzy poszczególnymi obszarami, chroni otaczającą nas przyrodę i dziedzictwo kulturowe
 
Zapraszamy do lektury.