Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności

Autor: Aneta Widak, Jarosław Kostrzewa, Grzegorz First i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, miasto, przestrzeń publiczna, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności” skupia się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Stan przestrzeni ma duży wpływ na jakość naszego życia. Chcemy mieszkać i pracować w estetycznym oraz przyjaznym dla nas i naszych rodzin otoczeniu, mieć łatwy dostęp do usług i dóbr kultury, szybko oraz wygodnie podróżować. Dynamicznie zmieniający się świat stawia przed polityką przestrzenną różnorodne wyzwania. Z jednej strony otwierają się nowe szanse rozwoju na niezagospodarowanych dotąd obszarach, z drugiej strony pojawiają się nowe problemy, takie jak rozlewanie się miast, wyludnianie centrów, zabudowywanie terenów cennych przyrodniczo czy przenoszenie się ludzi z terenów wiejskich do miast. Umiejętnie prowadzona polityka przestrzenna umożliwia rozwój gospodarki, pomaga zmniejszać dysproporcje w rozwoju pomiędzy poszczególnymi obszarami, chroni otaczającą nas przyrodę i dziedzictwo kulturowe
 
Zapraszamy do lektury.