Przedsiębiorstwa przemysłowe wobec gospodarki o obiegu zamkniętym

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Działania wpisujące się w zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym potwierdziło 57% , spośród 1200 ankietowanych przedsiębiorstw przemysłowych z województwa małopolskiego. Charakter wdrażanych działań jest zróżnicowany: od cieszącego się największym zainteresowaniem tematu odpowiedniego zagospodarowywania odpadów produkcyjnych, przez trend ograniczania opakowań do niezbędnego minimum, po wykorzystywanie materiałów poddających się recyklingowi.

Przedsiębiorstwa wprowadzające takie rozwiązania nie odnotowały większego wpływu tych działań na sytuację kadrową. Natomiast dostrzegane są bariery i przeszkody utrudniające wdrażanie rozwiązań, głównie natury finansowej.

Ponadto:

  • 61 % firm deklaruje posiadanie jakiejkolwiek wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • 30 % firm potrzebuje uzupełnienia wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • 7 % firm posiada strategię lub program bezpośrednio odwołujące się do gospodarki o obiegu zamkniętym.

***

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

***

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Przedsiębiorstwa przemysłowe wobec gospodarki o obiegu zamkniętym„.

Infografika

Infografika