Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce

Autor:Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o., Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność, finasowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, firma, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, praca, przedsiębiorczość, studenci,
Okładka raportu

Opis:

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje raport przedstawiający stan wiedzy i plany studentów w zakresie zakładania działalności gospodarczej w województwie małopolskim, potencjalne obszary wsparcia oraz zakres pomocy świadczonej przez instytucje powołane do rozwijania przedsiębiorczości. Raport został opracowany na podstawie badań: ilościowego, którym objęto osoby studiujące na 26 uczelniach województwa małopolskiego oraz jakościowego, w którym na temat oferty instytucji świadczonym studentom wypowiedziało się 32 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, infografikami, wykazem instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce oraz streszczeniem raportu w języku polskim i angielskim.