Przedsiębiorczość młodych Małopolan

Autor:Justyna Wojtun, Joanna Jaworska, Maciej Maj
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Celem raportu było dokonanie analizy obecnej sytuacji w regionie w zakresie nauczania przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, z naciskiem na takie elementy jak:

  • zbadanie, jak uczniowie i nauczyciele postrzegają przedsiębiorczość, przedsiębiorców;
  • zbadanie, czy dostępna (i realizowana) jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich oferta zajęć z zakresu przedsiębiorczości (wyłączając obowiązkowe zajęcia Podstawy przedsiębiorczości i Wiedza o społeczeństwie) w rozumieniu zarówno nauczania procesu jak i upowszechniania zespołu cech, m.in.: zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, realizowania wspólnych projektów, rozwój kreatywności i podejmowania odważnych decyzji, gotowości do podejmowania ryzyka, umiejętności dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów;
  • zbadanie, jak powinna wyglądać oferta i zajęcia w obszarze nauczanie przedsiębiorczości, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli;
  • zbadanie, jak zachęcić nauczycieli, aby prowadzili dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości;
  • zbadanie, jakie kompetencje powinny rozwijać zajęcia z obszaru przedsiębiorczości;
  • zbadanie, jakie podmioty – oprócz szkół – mogłyby być zaangażowane w realizację zajęć z przedsiębiorczości.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do zapoznania się z infografikami: